بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
19 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور